Soba
Soba za 2 osobe (dodatni ležajevi: 0)

cijena: 40€/30€
(01.07.-01.09./01.09.-01.07.)
cijena: 40€/30€
(01.07.-01.09./01.09.-01.07.)
cijena: 40€/30€
(01.07.-01.09./01.09.-01.07.)
cijena: 40€/30€
(01.07.-01.09./01.09.-01.07.)